Ben je boos…pluk een roos!?

- 1 March 2017 - Nadja Jansen
Ben je boos…pluk een roos!?

Het is ondertussen al meer dan 100 jaar geleden dat het kinderversje “Ben je boos pluk een roos” is geschreven. Dit betekent natuurlijk dat kinderen en boosheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hele generaties ouders hebben hier in de opvoeding al mee te maken gehad en de (af en toe) boze kinderen van nu zullen later vast ook af en toe een grijze haar krijgen als ze hun eigen kinderen op moeten voeden.

Het leren reguleren van boosheid is een belangrijke ontwikkelingstaak voor elk kind. Het is daarom niet raadzaam om tegen je kind te zeggen dat het niet boos mag worden. Boosheid is immers een basisemotie, net als blijheid, verdriet en angst. Het kunnen uiten van boosheid is daarom erg belangrijk. Je kan je kind wel helpen in het leren reguleren van zijn/haar boosheid.

Marije en ik hebben alvast wat tips hoe je het best kan omgaan met de boosheid van je kind.

Tip 1: Geef ruimte aan het gevoel.
Boosheid is een normale reactie op een lastige situatie. Probeer dit niet uit de weg te gaan, maar zie het als kans om je kind te leren op een goede manier om te gaan met zijn/haar boosheid.

Tip 2: Benoem de boosheid.
Zo wordt hun gevoel erkend en voelen ze zich begrepen. Kinderen leren zo ook beter signalen van boosheid bij zichzelf herkennen. Bijv. ‘ik zie dat je boos bent, omdat we nu geen ijsje gaan eten.

Tip 3: Houd voet bij stuk.
Een nee is een nee ook al levert dat af en toe boosheid op. Het is belangrijk dat kinderen hun boosheid zelf leren reguleren, zonder dat er van buitenaf op ingegrepen wordt.

Tip 4: Bied een uitlaatklep.
Voor sommige kinderen helpt het om zich even fysiek af te reageren (bv. de boosheid in een ballon blazen en die dan weer loslaten, ballen trappen, een boksbal, trampoline,..). Voor andere kinderen werkt het beter om een tekening of een knutselwerkje te maken rond hun gevoel. Nog andere kinderen hebben nood om zich even terug te trekken (bv. op hun kamer, in een tentje of andere ruimte).

Tip 5: Zoek professionele hulp.
Als je kind herhaaldelijk vastloopt in zijn/haar boosheid en er niet in slaagt om deze te reguleren, kan het zinvol zijn om hier in een individueel of groepstraject aan te werken.

Geschreven door: Nadja Jansen - Klinisch psychologe

Klinisch psychologe Nadja Jansen biedt samen met orthopedagoge Marije Stroot onder de naam Praktijk Mozaiek kinderen van 0 tot 21 jaar en hun ouders opvoedingsondersteuning en psychologische begeleiding aan.

Maak je keuze

Nederlands Vlaams ×