Voogdij: een rol van de meter en peter?

Voogdij: een rol van de meter en peter?

Je wilt er niet te vaak aan denken, maar stel dat jou en je partner iets overkomt. Wie zorgt er dan voor jullie kind(jes)? Worden de Meter en Peter automatisch voogd? Of moet je dit nog extra laten vastleggen? Wij leggen uit hoe je alles goed regelt.

Meter en Peter: zoals het was...

De Meter en Peter wonen het doopsel van hun petekindje bij en vertegenwoordigen op deze manier het Christelijk geloof. De bedoeling van hun aanwezigheid bij deze gebeurtenis is aan te tonen dat ze het kind zullen helpen het geloof in hun leven te integreren. Ook zijn de Meter en Peter aanwezig bij andere grote stappen in het religieuze leven van hun petekindje, zoals de eerste en de grote communie.

De hedendaagse rol van een Meter en Peter

Tegenwoordig beschouwen talrijke Meters en Peters hun religieuze rol niet meer als de belangrijkste. Ze evolueren steeds meer naar een soort van ‘spirituele ouder’ die het petekind zowel in hun menselijke als spirituele groei bijstaat. Ze bouwen zo een affectieve band en een vertrouwensband op met hun petekindje. Doorheen de ontwikkeling van een kind staan de Meter en Peter voor hen klaar: van de kindertijd en pubertijd tot adolescentie. De rol van Meter en Peter vraagt dus om een zekere emotionele betrokkenheid.

Meter en Peter: geen wettelijke rol

Wanneer jij en je partner komen te overlijden, wordt de rol van een Meter en Peter vaak belangrijk omdat ze een morele verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van jullie kind(jes). Dat wil echter niet zeggen dat ze wettelijk verplicht zijn om zich te ontfermen over de kinderen of dat ze automatisch als voogd worden aangeduid. Wie de meest geschikte persoon is om het voogdijschap op zich te nemen, wordt bepaald door de voogdijrechter en de familieraad. De Meter en Peter hebben dus niet automatisch het recht op de voogdij, tenzij de ouders deze wens in hun testament hebben laten opnemen. In ieder geval zal de vrederechter beoordelen of de Meter of Peter geschikt is voor de rol van voogd. Wanneer een kind ouder is dan 12 jaar zal de rechter zijn of haar mening ook in aanmerking nemen.

De rol van Meter en Peter heeft dus eigenlijk geen wettelijke grondslag maar is eerder religieus en sociaal geïnspireerd. Wens je te laten vastleggen dat de Meter en Peter de voogdij krijgen over jullie kindje(s) in geval van overlijden, laat dit dan op voorhand regelen in een testament.

Geen Meter of Peter?

De voogdijrechter of familieraad zal zich buigen over de kwestie wie voogd van jullie kindje(s) wordt als jij en je partner er niet meer zijn. Wil je dit zelf op voorhand bepalen? Dan is het belangrijk de voogdij op tijd te gaan regelen en een voogd te laten opnemen in je testament.

Een voogd kiezen, hoe doe je dat?

Het kiezen van een voogd is vanwege de grote verantwoordelijkheid, best een klus. Wie is een goede kandidaat? Wie zou dezelfde normen en waarden hanteren op het gebied van opvoeding? En ook zeer belangrijk: ziet die persoon het wel zitten? Denk er samen met je partner goed over na en ga ook het gesprek aan met de potentiële voogd voordat je een keuze maakt.

Hoe regel je de voogdij?

Je kunt als ouder een voogd benoemen voor het geval dat er iets met je gebeurt. Dit moet je laten vastleggen bij de rechtbank of in een testament.

Geschreven door: Redactie

Maak je keuze

Nederlands Vlaams ×